Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa té l'objectiu de donar a conèixer la manera com es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar els usuaris d'aquest lloc web.

- Ús i tractament de les dades de caràcter personal.

VITAM Serveis Sanitaris recopila i tracta dades personals dels usuaris (com nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i altres de similars) per poder prestar-li els nostres serveis, facilitar-li els productes que sol·liciti d'acord amb els seus gustos i preferències o mantenir-lo informat de les nostres novetats.

La informació de caràcter personal que pogués proporcionar a través de la pàgina web serà incorporada a un fitxer titularitat de VITAM Serveis Sanitaris.

Els empleats de VITAM Serveis Sanitaris seran els destinataris de la informació recollida. Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el vostre consentiment.

- Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Els usuaris que hagin facilitat les vostres dades personals en qualsevol moment poden revocar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades personals per escrit, a través del correu electrònic vitam@pvtpv.com, remetent-nos una còpia del vostre DNI.

- Seguretat de la vostra informació personal.

Utilitzem mesures de seguretat per protegir les vostres dades personals i evitar la seva divulgació no autoritzada, ús indegut o alteració.

Tot i això, l'usuari ha de conèixer que les mesures de seguretat a internet no són completament infranquejables i cap transmissió a internet és completament segura o lliure d'errors, cas en què VITAM Serveis Sanitaris no podrà fer-se responsable.

- Enllaços a llocs de tercers.

Aquest lloc web podria contenir enllaços a llocs de tercers. Aquests llocs compten amb les seves pròpies polítiques de privadesa que us instem a revisar.

- Menors.

Si algun dels productes o serveis fos dirigit a menors de 14 anys, VITAM Serveis Sanitaris no recopilarà dades personals del menor tret que ho permetin les lleis vigents i tingui el consentiment exprés dels seus pares o tutors legals.

- Canvis en la política de privadesa.

VITAM Serveis Sanitaris es reserva el dret a actualitzar o modificar els termes de la seva política de privadesa en qualsevol moment i sense avís previ a causa de canvis en la legislació o al seu propi criteri. Les modificacions s'aplicaran només a la informació demanada després de la seva efectiva publicació.

- Legislació aplicable.

La relació amb lusuari i qualsevol controvèrsia derivada de lús del site es regirà i sotmetrà a les lleis dEspanya.